S.T
 • "S.T"
 • Litography with colors, 41,5 x 58 cm.
S.T
 • "S.T"
 • Litography with colors, 84 x 66 cm. Edition: 100 copies, Copy: 34/100
S.T
 • "S.T"
 • Etching, 90 x 80 cm. Edition: 75 copies, Copy: 40/75
S.T
 • "S.T"
 • Serigraphy, 70 x 70 cm. Edition: 50 copies, Copy: 38/50
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art
 • Atelier Sala d'Art