Variations 10
  • "Variations 10"
  • Tàpies - Litografía, Edición: 75 ejemplares, 54 x 70 cm., Año: 1987
Variations 13
  • "Variations 13"
  • Tàpies - Litografía, 65 x 100 cm. Edición: 75 ejemplares, Ejemplar: BAT
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art