Escenari 24
  • "Escenari 24"
  • fotografia i dibuix digital 105 x 105 cm.
Escenari 25
  • "Escenari 25"
  • fotografia i dibuix digital 60 x 60 cm.
Escenari 28
  • "Escenari 28"
  • fotografia i dibuix digital 105 x 105 cm.
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art