Variations 10
  • "Variations 10"
  • Tàpies - Litografia, Edició: 75 exemplars, 54 x 70 cm., Any: 1987
Variations 13
  • "Variations 13"
  • Tàpies - Litografía, 65 x 100 cm. Edició: 75 exemplars, Exemplar: BAT
S.T.
  • "S.T."
  • Antoni Tàpies - Litografia, 56 x 76 cm. Edició: 120 exemplars - Exemplar numerat
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art