Variations 13
  • "Variations 13"
  • Tàpies - Litografía, 65 x 100 cm. Edició: 75 exemplars, Exemplar: BAT
  • Atelier Sala d'Art