S.T.
  • "S.T."
  • Serigrafia, 53 x 55 cm. Edició: 100 exemplars
S.T.
  • "S.T."
  • Serigrafia, 51 x 74 cm. Edició: 100 exemplars
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art