S.T.
  • "S.T."
  • Joan Fontcuberta - Fotografia glicée 94 x 74 cm. Edició: 99 exemplars + 10 H.C. Exemplar: H.C.3/10
Semiòpolis
  • "Semiòpolis"
  • Fotogravat - 38 x 28 cm.
  • Atelier Sala d'Art
  • Atelier Sala d'Art