Jurídics

 

 

Conveni amb els millors bufets d’advocats especialitzats en temes d’art i cultura. Donacions, herències, exportacions i importacions d’obres d’art…