Valoració i taxació d'obres d'art i antiguitats

 

El nostre equip té una àmplia experiència en valoració d’obres d’art i antiguitats: pintura, escultura, mobles, joies... Elaborem informes tècnics detallats, incloent la catalogació i l’estudi de cada peça. Realitzem inventaris patrimonials com prevenció contra el robatori i taxacions específiques per repartiment d’herències.